Araş. Gör. MUSTAFA DEMİRKOL NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Araş. Gör. MUSTAFA DEMİRKOL

T: (0282) 250 2834

M mustafademirkol@nku.edu.tr

W mustafademirkol.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
Ana Bilim Dalı:Kamu Yönetimi Anabilim Dalı
Doktora
Üniversite: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
Öğrenim Yılları: 2015-
Tez:
Yüksek Lisans
Üniversite: FATİH ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (İNG.) (TEZLİ.) (%100 BAŞARI BURSLU)
Öğrenim Yılları: 2015
Tez: (2014)
Lisans
Üniversite: FATİH ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ (%100 ÖSYM BURSLU)
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Lisans
Üniversite: UNİVERZİTA JANA AMOSE KOMENSKêHO (ÇEK CUMHURİYETİ)
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:FACULTY OF ECONOMİCS AND ADMİNİSTRATİVE SCİENCES
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ERASMUS
Öğrenim Yılları: 2012
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
2013-
Araş. Gör. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ / KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Erasmus Koordinatörü NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ - KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI
2014-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. DEMİRKOL M., KİŞİ HAK VE HÜRRİYETLERİNİN KORUNMASI KARŞISINDA ANAYASA MADDE.13, BU HÜKME AYKIRI YASAL DÜZENLEME VE FAALİYETLERİN ANAYASA MADDE.11 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, pp. 17-27, 2017.
Özgün Makale EBSCOhost, ASOS Index, DOAJ Erişim Linki
2. DEMİRKOL M., TÜRKİYE’DE ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK AÇISINDAN1973 SEÇİMLERİ ÖNCESİ VE SONRASI KENTSEL SİYASETİN ÖNEMİ, BJSS Balkan Journal of Social Sciences / Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 6, pp. 142-150, 2017.
Özgün Makale ASOS, EBSCOHOST, DOAJ, Araştırmax
3. DEMİRKOL M., AK PARTİ DÖNEMİ ALEVİ ÇALIŞTAYLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OYUN KURAMI YAKLAŞIMI, Papers on Social Science, pp. 309-321, 2016.
Özgün Makale ASOS, ZDB, PROQUEST, Index Copernicus Erişim Linki
4. DEMİRKOL M., BAŞARISIZ BİR ANAYASA YAPIM SÜRECİ: TBMM MECLİS ANAYASA KOMİSYONU’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME, BALKAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, 2016.
Özgün Makale EBSCO, ASOS, TBMM Kütüphane ve Arşiv Hizmetleri Başkanlığı, Academia Edu, DOAJ, ARAŞTIRMAX Erişim Linki
5. DEMİRKOL M., FROM OTTOMAN TO REPUBLIC CENTER-PERIPHERY ANALYSIS IN TURKISH POLITICAL CULTURE AND BUREAUCRACY, International Anatolia Academic Online Journal, vol. 1, pp. 70-85, 2013.
Özgün Makale asos Erişim Linki
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. DEMİRKOL M., KİŞİ HAK VE HÜRRİYETLERİNİN KORUNMASI KARŞISINDA ANAYASA MADDE.13, BU HÜKME AYKIRI YASAL DÜZENLEME VE FAALİYETLERİN ANAYASA MADDE.11 AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, ICOMEP’17 International Congress of Management Economy and Policy (17.12.2017-18.12.2017).
Özet bildiri
2. Büşra A., DEMİRKOL M., International Cyber Security Strategies, 6. International Congress on Current Debates in Social Sciense (14.12.2017-16.12.2017).
Özet bildiri
3. DEMİRKOL M., OSMANLI-MACAR İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA MİSAFİRPERVERLİK MÜESSESESİNİN ULUSLARARASI ALANA YANSIMASI, ICOMEP’17 International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
4. DEMİRKOL M., TÜRKİYE’DE ADEM-İ MERKEZİYETÇİLİK AÇISINDAN 1973 SEÇİMLERİ ÖNCESİ VE SONRASI KENTSEL SİYASETİN ÖNEMİ, ICOMEP’17 International Congress of Management Economy amd Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri
5. DEDEBEK E., DEMİRKOL M., The Determinants of Military Expenditure of Black Sea Basin Countries: A Panel Data Analysis, 6th Annual Conference on Humanities and Social Sciences (26.01.2017-29.09.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
6. DEMİRKOL M., AK PARTİ DÖNEMİ ALEVİ ÇALIŞTAYLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR OYUN KURAMI YAKLAŞIMI, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
7. DEMİRKOL M., BAŞARISIZ BİR ANAYASA YAPIM SÜRECİ: TBMM MECLİS ANAYASA KOMİSYONU’NA YÖNELİK BİR DEĞERLENDİRME, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY (26.11.2016-27.11.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
8. DEMİRKOL M., The Relationship Between New Public Management Understanding and Patriarchal Administrative Culture of Turkey, 2nd International Conference on Social Sciences & Education Research (04.11.2016-06.11.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. DEMİRKOL M., KÜBRA D., Başkanlık Sistemi ve Türkiye, KAYFOR 13 (15.10.2015-17.10.2015).
Tam metin bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Balkan Sosyal Bilimler Dergisi, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi EBSCHOhost, DOAJ, ASOS Index
Ödüller
1. 2013 Yılı Tez Teşvik Bursu, Atatürk Araştırma Merkezi/ Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu/ Başbakanlık, 2013.
Üyelikler
Erasmus Bölüm Koordinatörlüğü, Başkan, 2014-.
Aldığı Sertifikalar
Kosgep İşkur Uygulamalı Girişimcilik Sertifikası.
Katıldığı Bilimsel Etkinlikler
International Congress on Current Debates in Social Sciences, Yer:İstanbul, 14.12.2017-16.12.2017.
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY, Yer:İstanbul, 17.11.2017-18.11.2017.
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY, Yer:İstanbul, 20.05.2017-21.05.2017.
6th Annual Conference on Humanities and Social Sciences (26.01.2017-29.09.2017), Yer:Barcelona/İSPANYA, 26.01.2017-29.01.2017.
INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENT ECONOMY AND POLICY, Yer:İstanbul/Turkey, 26.11.2016-27.11.2016.
2nd International Conference on Social Sciences & Education Research (04.11.2016-06.11.2016)., Yer:İstanbul, 04.11.2016-06.11.2016.
KAYFOR 13, Yer:Konya KAYFOR 13 (15.10.2015-17.10.2015), Düzenleyenler:Selçuk Üniversitesi , 15.10.2015-17.10.2015.